Cute Bow Tie Hearts Blinking Blue and Pink Pointer ARSAT MALEK@UPSI: Ciri-ciri perkembangan profesional GURU yang berkesan

Friday, 28 October 2011

Ciri-ciri perkembangan profesional GURU yang berkesan

nMenggunakan pendekatan konstruktivis dalam pengajaran dan pembelajaran

nMengiktiraf guru sebagai profesional dan pembelajar dewasa

nBerasaskan pengalaman

nBerasaskan inkuiri, refleksi dan eksperimentasi yang dicetuskan oleh participants

nMenyediakan masa yang mencukupi dan sokongan tindaksusul

nBoleh diakses

nBerkait dengan lain-lain aspek perubahan sekolah

No comments:

Post a Comment